Közlemény

A JÖSz közössége a 2020. november 30-án az atlatszo.hu oldalon megjelent „Közpénzből csináltak exkluzív bentlakásos kollégiumot Orbán Gáspár jogász barátainak” című cikk, majd az annak nyomán más sajtóorgánumokban megjelent cikkek kapcsán az alábbi közleményt teszi közzé:

Értetlenül állunk az előtt, hogy az atlatszo.hu a fent említett, önmagában is megbélyegző címmel közölt számos valótlan és a valóságot hamis színben feltüntető állítást tartalmazó cikket.

Méltánytalan és rosszhiszemű támadásnak tartjuk azt, hogy az az újság, amely magát „az átláthatóság, elszámoltathatóság és az információ szabadság előmozdításáért” küzdő lapként definiálja, szervezetünk megkeresése nélkül, számunkra a megszólalás lehetőségét sem biztosítva közölt súlyos állításokat diák- és szakmai közösségünkről. Nem értjük azt, hogy ezek az atlatszo.hu által képviselt értékek hogyan férnek össze egy oktatási tevékénységgel foglalkozó civil szervezet nyilvános lejáratásával.

A cikk tendenciózusan egyik alumni tagunk, Orbán Gáspár személyén keresztül próbálja hitelteleníteni közösségünket, akire sorozatosan „a miniszterelnök fia”-ként hivatkozik, ezzel a JÖSz pénzügyeinek tisztességtelen mivoltát sejtetve. Mivel ezen kívül más kivetnivalót a szerző nem jelöl meg, arra kell következtetnünk, hogy a cikk politikai haszonszerzés céljából született.

Rámutatnánk azonban arra, hogy a JÖSz szervezetrendszere az említett tagunk mellett több mint 100 fiatal segítségével, közel kilenc év alatt folyamatosan és organikusan fejlődött. Büszkék vagyunk arra, hogy ez idő alatt az egyetemista lelkesedésből szerveződött önképző körből sikerült eljutnunk oda, hogy  szakkollégiummá váljunk, szervezetünkbe már két jogi egyetemről jelentkezhetnek hallgatók, kurzusrendszerünk tagjaink számára magas szintű szakmai fejlődési lehetőséget biztosít, kollégiumi épületet bérlünk, és idén nyílt kávéházunkon keresztül szervezetünk programjait a nyilvánossággal is megoszthatjuk.

Ezek az eredmények az alumnival együtt mára már több, mint 120 fős tagságunk hosszú éveken át tartó, önkéntes és alázatos munkájának köszönhetőek. Ezzel szemben azt sugallni, hogy eredményeink egyetlen emberhez és az ő bármely – cikk szerinti – politikai kapcsolataihoz köthetőek, munkánk semmibevételét jelenti.  

Szomorúnak tartjuk, hogy széles olvasóközönséggel rendelkező hírportálok, amelyek komoly hatással vannak a hazai közbeszédre, mindenféle kritika és az információk ellenőrzése nélkül, tényként közölnek egy elfogult és egyoldalú írást, anélkül, hogy az abban közölt tények valóságalapjáról az érintett felet is megkérdeznék. A JÖSz-höz ezen témában soha, senkitől nem érkezett kérdés. 

Ahogyan eddig, úgy ezután is a hazai jogszabályoknak megfelelő és átlátható lesz működésünk. Továbbra is nyitottak vagyunk a sajtó képviselőinek megkereséseire, hogy a nyilvánosság felé kommunikáljunk szervezetünkről.

Ennek a cikknek az esete is rávilágít arra, hogy szükség van hazánkban olyan politikailag független, a világra nyitott szervezetekre, mint a JÖSz, ahol valódi szellemi vitákat tudunk folytatni, minden oldal meghallgatásával és álláspontjaik ütköztetéseivel. 

Közleményünket eljuttatjuk az atlatszo.hu-nak és azon lapoknak, amelyek átvették az eredeti cikket, annak reményében, hogy ez is helyet kap a nyilvánosság előtt. Továbbá arra hívjuk fel az atlatszo.hu-t, hogy a párbeszéd jegyében biztosítson lehetőséget számunkra egy válaszcikk publikálására honlapjukon, hogy tételesen reagálhassunk az állításokra, ezzel elősegítve a transzparencia érvényesülését.

Ezúton szeretnénk néhány, a cikkben szereplő ferdítést tisztázni.

A JÖSz Alapítvány pályázat útján, átlátható módon nyert a Batthyány Lajos Alapítványtól („BLA”) támogatást. Az összeg egy részét arra fordítottuk, hogy az állami tulajdonban lévő épület földszintjét, azaz a nyilvánosság számára nyitva álló részét felújítsuk, melynek állapota több évtizede romlott. Ezzel megvalósítottuk egy méltatlan állapotban lévő, állami tulajdonú épület állagmegóvását is.

A cikk azt a hamis képzetet sugallja, hogy hallgatóink ingyen, luxus körülmények között töltik mindennapjaikat, „Hennessy konyakot” kortyolgatva a kávéházban. Ez a legkevésbé sem felel meg a valóságnak. A kollégium nem lett felújítva, amit az alábbi képek is mutatnak. Kollégistáink bérleti díjat fizetnek a szobákért, amiből részben finanszírozni tudjuk az állami kézben lévő ingatlan bérlését, a BLA-tól befolyt támogatással kiegészítve. Ebből látható, hogy a lehető legjobb célra: egyetemisták kollégiumi lakhatásának támogatására használjuk fel a támogatási összeget. A szobák bérleti díja így is magasabb, mint a budapesti kollégiumi szobák bérleti díja általában, hiszen a JÖSz nem bír az egyetemi fenntartású kollégiumok kedvezményével. 

Alumni tagjaink számára hat szoba van fenntartva az épületben, szintén bérleti díj fizetés ellenében, amelynek indoka, hogy számos tagunk a diploma megszerzése után is segíti szervezetünk szakmai fejlődését. 

Az itallapon szereplő termékeinket egyetemista barát árfekvésben vásárolhatják meg vendégeink, ugyanis a Három Szerb Kávéháznak célja nem a nagy árréssel való haszonszerzés, hanem a kultúra és a művészet terjesztése, valamint szakmai programok és közéleti viták szervezése a nyilvánosság számára.

A cikk következetesen azt az érzetet igyekszik kelteni, hogy szervezetünk egy zárt közösség, amelybe csak az önkényesen kiválasztott kevesek léphetnek be (lásd „Orbán Gáspár jogász barátai”). Ezzel szemben felvételi eljárásunk egy nyilvános, évek alatt kialakított, háromfordulós, szakmai szempontok mentén működő rendszer, amely semmiben nem különbözik a hasonló szakkollégiumok kiválasztási rendszerétől. Az évről évre felvettek száma rendszerint magasabb, mint más jogi szakkollégiumok esetében.

A cikkben külön kiemelésre került nyári egyetemünk is. Ezen nyitott, minden joghallgató számára elérhető, több napos rendezvényünkre megint csak egy nyilvános, bárki számára elérhető pályázat keretében nyert el szervezetünk támogatást. Büszkék vagyunk arra, hogy egy Magyarországon egyedülálló, többszörösen díjazott rendezvényt valósítottunk meg számos neves jogász és közéleti szereplő részvételével, így például vendégünk volt Fekete-Győr András, Gulyás Gergely, Lattmann Tamás és Orbán Balázs is.

A JÖSz Alapítvány forrásai nem korlátozódnak a Batthyány Lajos Alapítványra. A JÖSz az elmúlt években kemény és szorgalmas munkával építi támogatói körét, amely számos ügyvédi irodát, ügyvédet, jogászt és egyéb piaci szereplőt foglal magába, akik bizalmukkal és támogatásukkal tisztelnek meg minket.

Budapest, Szerb utca 3.; JÖSz Kollégium

Kelt. Budapest 2020. december 1. napján

A JÖSz Közössége