JÖSz Jogtudományi Szemle 2020/1.

 • Nagy Dániel: Kiadói köszöntő
 • Bodrács Bálint, Kolláth Mihály Gábor: Főszerkesztői köszöntő
 • Takács Enikő: Igazgatói köszöntő
 • Bordács Bálint: Versenykorlátozó magatartások fenntarthatósági alapon való egyedi mentesítésének kérdései
 • Pap Kristóf: Impartiality and independence in international
  commercial arbitration
 • Szelicsán – Szajáni Laura Erzsébet: Ásó, kapa, nagyharang?
  – A házasság felbontása Magyarországon
 • Teleki Lóránt: A versenyjogi jogsértések következtében felmerülő
  magánjogi kárigények
 • Bemutatkozik a JÖSz Szakkollégium

JÖSz Jogtudományi Szemle 2020/2.

 • Bodrács Bálint, Kolláth Mihály Gábor: Főszerkesztői köszöntő
 • Filemon Norbert: A természetjog védelmében
 • Heil Kristóf Mihály: Adalékok a polgári átalakulás alkotmánytörténeti előzményeihez
 • Kolláth Mihály Gábor: A közszereplők személyiségi jogainak polgári jogi védelme különös tekintettel a jóhírnév és becsület védelmére
 • Nagy Anna Mariann: Humángenetika és büntetőjog: A génszerkesztésre adható jogi válaszok

JÖSz Jogtudományi Szemle 2021/1.

 • Bodrács Bálint, Kolláth Mihály Gábor: Főszerkesztői köszöntő
 • Benyovszky Péter, Bodor Máté: Teljesítményértékelés a platform gazdaságban – Röghöz kötés a XXI. században?
 • Incze Johanna: Szabályozási kihívások az online társadalomban: az elfeledtetéshez való jog és a hamis hírek átfogó elemzése
 • Major Fruzsina: Az Európai Ügyészség felállításának hatása az Unió költségvetésének védelmére
 • Simon Tamás: Az Alapjogi Chartára való hivatkozás az új CPR-ban: miben változhatnak az uniós források felhasználásának feltételei?
 • Török Balázs: Az egyetemi spin-off vállalkozások jogi vizsgálata

JÖSz Jogtudományi Szemle 2021/2.

 • Bodrács Bálint, Kolláth Mihály Gábor: Főszerkesztői köszöntő
 • Acélvári Ruben Dominik: Szabadság és közérdek – a tulajdonhoz való jog megjelenése a magyar Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában
 • Bajnóczi András Péter: A szerkezetátalakítás egyes kérdései az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1023 irányelvére, valamint a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvényre tekintettel
 • Mercsek Dorottya Ilona: A FinTech hatása a fizetési módokra